Som utflytter og ivrig leser av distriktets lokalaviser, har jeg spesielt merket meg en sak: Den såkalte Myra-saken i Kopperå.

Etter min mening må det være en alvorlig ansvarsfraskrivelse når et flertall i kommunestyret velger å påføre en gruppe av kommunens innbyggere problemer, og tildels også store utgifter.

Når man nå skal velge et nytt kommunestyre, er det vel helt opplagt at det bør settes en tykk strek over de kandidatene som forårsaket et vedtak som påførte enkeltpersoner både økonomiske og psykiske problemer.

Et hvert prosjekt kan ende med at noe uforutsett skjer. Dette kan fort skje også i kommende periode. I slike tilfeller burde det vært en selvfølge at kommunen sammen med entreprenøren finner en løsning som forhindrer at innbyggere påføres utgifter. Derfor vil det være en billig forsikring å sørge for å velge inn kandidater man mener er seriøse til å ivareta sitt verv som valgt av folket.

Kommunen bør også vise bygdas innbyggere at entreprenørene som heretter skal utføre oppdrag for kommunen er kvalitetssikret og at de viser seg seriøse i forhold til ansvar.

Da jeg kun har media og forholde meg til, mener jeg det også er på sin plass at entreprenøren og kommune offentlig går ut og begrunner hvorfor denne saken endte i kommunens favør. Å hevde at saken er foreldet vil ikke holde som argument så lenge man har innbyggere som ble påført unødvendige utgifter.

Godt valg.