Året 2021 startet med mørke skyer over Meråker-bygda. Pandemien holdt oss enda i smittevernmodus og Lian holdt på å rydde ut av fabrikken i Gudå. Samtidig gikk flere av våre lokale bedrifter en usikker fremtid i møte. Permitteringer fortsatt, sviktende inntekter, mye ekstra arbeid grunnet smittevern. Trist at man ikke fikk fortsette med det spennende og flotte nye leirskoletilbudet, et samarbeid mellom Rypetoppen, Meråkerfjell Ridesenter, Teveltunet Fjellstue og Lillian Brandsfjell. Men bedriftene jobber med videreutvikling av sine flotte tilbud.

Heldigvis har dette året bydd på mange gleder og positive ting også.

Noen bedrifter innen bygg- og anlegg har gått svært bra. Og butikkene våre meldte om stor økning i omsetning. I tillegg ble kommunen utfordret til å starte med grensetesting. Selv om det har vært travle dager der, har dette oppdraget vært svært bra for Meråker. Vi har kunnet tilby jobb til arbeidsledige, og vi har fått dekket våre utgifter fra staten. Utfordringen har vært bruk av eget helsepersonell, som har gitt negative følgevirkninger. Men i denne pandemien må vi regne med slike utfordringer, og sammen løse de best mulig. Vi er i samme båt, og må hjelpe hverandre best mulig.

Arbeidsplasser er svært viktig for oss, i ei bygd der folketallet er på nedadgående. Det bygges og investeres. Best har fått ny eier og blitt oppgradert. Det samme gjelder Gjestegården og etter hvert Triangelheimen. Meråker Grønt utvider og dobler produksjonen, samtidig som de tenker klimavennlige løsninger. Meråker camping har fått ny eier, oppgraderes og nytt kafebygg er snart ferdig. Kirkebyfjellet kan snart åpne den nye Fjellbistroen, som blir et flott supplement til besøkende i Meråker Alpinsenter, hyttefolk og ikke minst fastboende i bygda.

Medaljer har det blitt både innen ski og matproduksjon. Og vi har fått ei lokalavis som er til stede i bygda!

Det blir lys og etter hvert full produksjon igjen i Gudå. Spennende ting skjer i Kopperå. Planene for hydrogenfabrikk jobbes det med kontinuerlig.

Ny flott gjenbruksstasjon har vi fått. Og statlige koronamidler har gjort det mulig for næringsavdelingen å yte hjelp til bedrifter i vanskelige tider.

Frivilligheten, idretten og kulturlivet har også lidd under pandemien. Imponerende å se hvordan man har løst utfordringene, og funnet kreative løsninger. Dette er også næring og innovasjon.

Mener vi bør tenke nytt også i forhold til landbruk- og beitenæringa, som også er en viktig del av næringsutviklinga. Må se alt som en helhet. Derfor er det svært viktig å komme i gang med revidering av arealplan, må se hele Meråker i ett. Hvor skal hytteutbygging være, industri, boliger, tilrettelegging for friluftferdsel, beiting osv? Dette blir en svært viktig planprosess og vi vil invitere dere alle til å delta og komme med innspill og gode ideer.

Sentrum har blitt oppgradert, og vi har fått en meget aktiv gruppe, Gata E14, bestående av private aktører. De arrangerte en flott julegrantenning. Og julemesse på Vardetun arrangert av frivillige.

Helt på tampen av året fikk vi flere gode nyheter, ny linje på MVS og kommunen har blitt hotelleier. Dette er utrolig viktig for sentrumsutviklinga. Og ikke minst at vi fikk positivt svar på søknad om midler til bredbåndsutbygging. Nå blir det fiber til så å si alle i Meråker, som ønsker det!

Det har vært stor aktivitet med sosiale arrangement på institusjonene våre, flotte bilder har blitt delt på Facebook, blant annet Inn på Tunet, konserter, besøk fra barnehager, flotte middager, bingo mm.

Vil rette en stor takk til alle ansatte i Meråker kommune for den utrolige innsatsen dere viser hver dag. Til næringslivet for at dere kjemper dere gjennom pandemien og har fortsatt tilbud til ansatte.

Til frivilligheten, dere skaper trivsel og genererer inntekter og ikke minst arbeidsplasser dere også. Og tar vare på historien vår, som er utrolig viktig for identiteten vår.

Med ønske om en riktig god jul og godt nytt år!

Kjersti ordfører